Irland är ett riktigt golfland. Med över 400 golfbanor kan du lätt hitta din favorit, många finns med på listor av världens bästa banor. Gillar du golfbanor av linkskaraktär kan du skatta dig lycklig, för här hör de till vanligheten och är många gånger fascinerande och svårspelade.

Irland som också brukar kallas den ”gröna ön” består av frodiga, gröna dalar, höga höjder och vackra sjöar. Trots det havsnära läget blåser det inte lika kraftigt på ostkusten av Irland som det gör på den skottska kusten, vilket gör att klimatet många gånger kan kännas mildare här på tidiga våren och sena hösten än på många andra ställen.

Nordirland i nordöstra delen av ön tillhör grannlandet Storbritannien och utgör ungefär en femtedel av Irland.